Nejčastěji kladené otázky

CO JE ACCESS BARS®?
ACCESS BARS® je součástí nástrojů a procesů Access Consciousness®. Metoda vznikla v roce 1990 v USA a od té doby již pomohla tisícům lidí na celém světě změnit významné aspekty jejich života. Zakladatel metody ACCESS BARS® Gary Douglas říká: "Vaše volba je to, co tvoří vaši budoucnost. Často máme podivná přesvědčení, že věci a situace se nám nějak dějí, že pro nás byly zvoleny, že je to osud apod. Skutečností je, že každá volba, kterou jsme kdy udělali, vytvořila to, co žijeme dnes. Změníme-li naši volbu, můžeme mít jinou budoucnost". BARS je 32 bodů v oblasti hlavy, něco jako počítačová banka všech myšlenek, pocitů, emocí, postojů i přesvědčení, které si během života vytváříme, a které v nás zůstávají uloženy. Rozprouděním jejich energie uvolníme všechny myšlenky s negativním nábojem. Následně na to informace s negativním nábojem mizí, jako když zmáčknete delete na počítači. To nepotřebné se vymaže a uvolní se prostor. Změní se Váš dosavadní způsob nahlížení na život. V krátké době vnímáte, že dochází ke změnám, a i Vy se stáváme jinými. Celý Váš život se může změnit.

Jaké jsou účinky ACCESS BARS®
 • Odstranění bolestí různých částí těla.
 • Odstranění nemocí jako jsou migrény, alergie, astma, ekzémy
 • Nastartování samoléčebných procesů v těle, zrychlení hojení a rehabilitace po lékařských zákrocích či úrazech
 • Uvolnění stresu a napětí
 • Pomoc při obtížných životních situacích
 • Odbourání únavy a vyčerpanosti, nedostatku životní energie
 • Odstranění psychických problémů jako je deprese, úzkosti, strachy, fóbie
 • Zklidnění hyperaktivity u dětí
 • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni
 • Vhodná pro autisty a lidi s Alzheimerem

Co Metamorfní technika umožňuje?
Jednoduše uvolnit citové, duševní a emocionální bloky a stresy pro získání zdraví, síly, pohody a plné využití vašich schopností a tvořivosti. Využít vlastního potenciálu a podpořit vlastní životní energii v její (samo)léčitelské aktivitě. Najít odvahu, sebe-důvěru a sebe-lásku pro to být sebe-vědomou jedinečnou bytostí.

Co se děje díky aplikaci MT?
Přeměňuje životní vzorce. Navrací stav člověka do jeho plného potenciálu zdraví, životní energie a schopností. Podporuje vyladění vztahu k sobě, vztahů s druhými (partner, děti, rodina, pracovní vztahy), vyjasnění životních situací (vztahových, pracovních). Harmonizuje psychické, emocionální a fyzické zdraví. Lidé ve svém plném potenciálu mají rychlejší vývoj a hlubokou sebedůvěru, vyšší IQ, jsou empatičtí, citově zralejší, spolupracující, tvůrčí, loajální, milující, soustředění a uvědomělí.

Na jakých částech těla se při masáži MT pracuje?
CHODIDLA – jsou symbolem pohybu. Jejich ošetření metamorfní technikou nastartuje vnitřní změny, které se následně projeví na našem životním způsobu pohybu vpřed.
RUCE – jsou symbolem akce. Ošetření metamorfní technikou ovlivňuje naši schopnosti reagovat na životní změny a vyjádření sebe sama.
HLAVA – je centrem myšlení a plánování. Ošetření metamorfní technikou pozitivně ovlivní naši schopnost myslet, řídit náš život a být iniciativní.

Jak často se MT provádí?
Provádí se maximálně 1 x za týden, aby naše mysl a energetický systém byl schopen přijmout změny. Jinak by docházelo k vnitřnímu chaosu. MT je vhodné opakovat 8 – 10 x, aby mohlo dojít k přenastavení vzorů a navrácení životní energie do plného potenciálu. MT je velmi relaxační a příjemná záležitost.

plosky
              nohy

plosky
                  nohy plosky nohy


 
Ja