Spolupracuji s následujícími partnery:

Easy Touch - jsem praktikantem metody Access Bars: www.easytouch.cz

Inspirala - jsem praktikantem metody Metamorfní technika: www.inspirala.cz